Tworzenie listingów na Amazon

Jedną z najważniejszych rzeczy w sprzedaży na Amazon są poprawnie wykonane listingi czyli “karty produktu” na Amazon. Dlatego jedną z naszych usług jest tworzenie listingów na Amazon. Jest to wynik wieloletniego doświadczenia, ponieważ sprzedaż na Amazon opiera się w dużej mierze na słowach kluczowych. Dlatego też skuteczna sprzedaż to proces, który zaczyna się na analizie konkurencji i zidentyfikowaniu słów kluczowych, które generują sprzedaż.

Umieszczenie tych słów kluczowych w listingu odgrywa kluczową rolę w sprzedaży, ponieważ to właśnie na te słowa kluczowe będziemy się pozycjonowali kampaniami PPC, aby osiągnąć jak najwyższe pozycje organiczne, a w rezultacie osiągnąć największą sprzedaż.

W ankiecie poprosimy Cię o opisanie swojego produktu, jego zalet oraz cech fizycznych. Celem ankiety jest poprawne zidentyfikowanie zalet produktu, oraz zapoznanie nas z nim.

Wykonujemy analizę konkurencji oraz tzw. “keyword research”, czyli badanie słów kluczowych, które zostaną umieszczone w tekście

native speaker na podstawie ankiety oraz z użyciem słów kluczowych pisze 5 buleltpointów (około 1000 znaków), opis szczegółowy (około 2000 znaków).

Tworzymy skuteczne tytuły oraz backend oraz optymalizujemy listing pod kątem pozycjonowania.

Dodatkowo otrzymujesz plik, który zawiera:

  • Dziesięciu najlepiej sprzedających konkurentów
  • Wszystkie słowa kluczowe zaindeksowane przez wyżej wymienionych konkurentów
  • Listę od 15 do 40 fraz kluczowych gotowych do użycia w kampaniach PPC
  • Tytuł do 200znaków
  • Bulletpointy 5x200znaków
  • Opis szczegółowy do 2000znaków
  • Backend do 200 znaków